พื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้า

วิธีการสอน AI เพื่อสร้างชุดการปรับจุดควอนตัมขนาดเล็กซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกันซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับการสร้างบิตควอนตัมสวิตช์ในตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมการปรับแต่งจุดต่าง ๆ อย่างแม่นยำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนพวกมันให้เป็น qubits ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องและจนถึงตอนนี้งานต้องทำอย่างระมัดระวัง

คอมพิวเตอร์ควอนตัมเชิงปฏิบัติที่มี qubits โต้ตอบจำนวนมากจะต้องใช้จุดมากและการปรับมากกว่าที่มนุษย์สามารถจัดการได้ดังนั้นความสำเร็จของทีมอาจทำให้การประมวลผลตามจุดควอนตัมเข้าใกล้จากขอบเขตของทฤษฎีไปจนถึงความเป็นจริงทางวิศวกรรมจุดควอนตัมโดยทั่วไปจะมีอิเล็กตรอนที่ถูกกักขังอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ ในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ การสร้างผนังของกล่องนั้นเป็นขั้วไฟฟ้าโลหะหลาย ๆ อันเหนือพื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับพวกมันส่งผลต่อตำแหน่งควอนตัมดอตและจำนวนอิเล็กตรอน ประตูจะควบคุมอิเล็กตรอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สัมพันธ์กับจุด